Illinois Authors

The Illinois Center for the Book banner

Adlai E. Stevenson III

Born: 1930
Pen Name: None

Connection to Illinois: Stevenson lives in Chicago.

Biography: Adlai E. Stevenson III is a former U.S. senator for Illinois, the chairman of SC&M Investment Management Company, the founder and a director of Hua Mei Capital Company, and the chairman of the Midwest U.S.- China Association.


Awards:

Primary Literary Genre(s): Non-Fiction

Email: aestevenson@adlai3.com
Website: http://www.adlai3.com
Adlai E. Stevenson III on WorldCat : http://www.worldcat.org/search?q=adlai+e.+stevenson+iii


Selected Titles

  Mei guo li shi he hei pi shu de gu shi :
ISBN: 9787516175798 OCLC: 1020385319

Zhong guo she hui ke xue chu ban she, Beijing : 2016.

Ben shu ji zai le yi ge zheng dang yi shi qiang lie de shi qi. Dang shi de zheng zhi yi wei zhe shi zhi xing di bian lun he jiao ta shi di di jing xuan, Er bu shi tuo kou xiu shang ri fu yi ri de di hui huo qu le, Geng bu shi zheng zhi mu juan he tui xiao hou xuan ren de huo dong. Nei shi de zheng dang zu zhi xiang dui de li. Min zhong zheng zhi ji yan su ren zhen, You sheng qu ang ran can yu wan quan shi zi jue zi yuan de xing wei. Bu lun shi zhan zheng hai shi he ping shi qi, Mei ge gong min dou le yi feng xian. Min zhu shi que bao min zhong le jie zheng qing de ti zhi, Er bu shi zhang kong quan li de shou duan. Dui zhao mei guo de zheng zhi xian shi, Ben shu zhan shi de li xiang zheng zhi, Ti xian le shi dai de liang zhi, Ge ti de xin nian he qi ji, Ji bian bu jin ren yi, Que zong shi zhi gen yu li xing he li shi.

The black book of Vice President Adlai E. Stevenson, 1836-1914, Governor Adlai E. Stevenson, 1900-1965, Senator Adlai E. Stevenson, 1930- /
ISBN: 0982371004 OCLC: 318937580

Adlai E. Stevenson III, Chicago : ©2009.

Based on a political archive that spans five generations and more than 150 years, this collection of narratives, observations, wit, and wisdom, enlivens and informs on the family of former senator Adlai E. Stevenson III. This volume covers Adlai I, who served as vice president for Grover Cleveland; Adlai II, who served in the Roosevelt and Truman administrations and as governor of Illinois; Adlai III, who was an Illinois State Representative, state treasurer, senator, and two-time candidate for Illinois governor, and other family members in between. Whether it is Abraham Lincoln's presidential campaign material - a Stevenson family member was a friend, contemporary, and promoter - after the famous seven debates or the forewarnings of the Comprehensive Anti-Terrorism Act of 1979, much of the history of the United States is presented here from personalized views of those who experienced and influenced it.

 

 

Accessibility